Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

Pustak szalunkowy

pustak_szalunkowy_tabela_pion

ZASTOSOWANIE

Stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, budynkach inwentarskich jako:

 • Ściany fundamentowe
 • Ściany piwnic
 • Ściany budynków
 • Ściany basenów
 • Szyby windowe

oraz jako mury oporowe, ogrodzenia, ściany basenów i mury nośne ekranów akustycznych

SPOSÓB MONTAŻU

Pustaki szalunkowe układa się na sucho bez stosowania zaprawy. W przypadku nierównego podłoża, pierwszą warstwę należy ułożyć na zaprawie cementowej. Po ułożeniu trzech, czterech warstw, kanały wypełnia się mieszanką betonową  i zagęszcza przy użyciu wibratora wgłębnego lub ręcznie. Dalsze układnie pustaków może nastąpić po uzyskaniu konsystencji gęstoplastycznej powtarzając układ trzech, czterech warstw. Pustaki posiadają wgłębienia umożliwiające ułożenie zbrojenia poziomego. Istnieje również możliwość zastosowania zbrojenia pionowego. W pustakach narożnych występują nacięcia ułatwiające wykruszenie części ścianki w celu ułożenia zbrojenia poziomego.

KORZYŚCI

 • Redukcja kosztów oraz skrócenie czasu realizacji inwestycji
 • Eliminacja deskowania
 • Możliwość stosowania zbrojenia pionowego i poziomego w celu zwiększenia nośności ścian betonowych
 • Łatwość utrzymania prostoliniowości ściany ze względu na występujące zamki
 • Równa powierzchnia umożliwiająca wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej
 • Porowata struktura zwiększająca przyczepność tynków wykonywanych w sposób tradycyjny

pustak3