Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

Pustak konstrukcyjny

ZASTOSOWANIE

Stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, budynkach inwentarskich jako:

 • Ściany konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynków
 • Ściany piwnic
 • Szyby windowe

oraz jako mury oporowe, ogrodzenia.

SPOSÓB MONTAŻU

Pustaki konstrukcyjne układa się na zaprawie murarskiej. Przed przystąpieniem do murowania, pierwszą warstwę zaleca się ułożyć na sucho w celu właściwego rozplanowania pustaków, które mogą wymagać ewentualnego przycięcia. Murowanie należy rozpoczynać od narożników, które wyznaczą krawędzie ściany. Podczas murowania należy kontrolować poziom poszczególnych warstw, wyrównanie ściany i właściwe wypełnienie spoin. Grubość spoin pionowych i poziomych powinna mieścić się w granicach od 8 mm do 15 mm. W celu wypoziomowania pierwszej warstwy i zniwelowania nierówności podłoża, dopuszcza się wykonanie pierwszej warstwy zaprawy o nieco większej grubości (do 20 mm). Spoiny pionowe, w kolejnych warstwach powinny mijać się o połowę długości pustaka. Zapewni to pokrywanie się kanałów w pionie. System pustaków konstrukcyjnych TECHNOBETON posiada w swojej ofercie również pustaki połówkowe, które ograniczają ilość przycinanych pustaków a jednocześnie ułatwiają wykonywanie otworów drzwiowych lub okiennych. Stosuje się je w co drugiej warstwie. Kanały pionowe umożliwiają wprowadzanie zbrojenia i wypełnienie ich betonem co wzmacnia i usztywnia konstrukcję ściany tworząc rdzenie żelbetowe. Naroża ścian należy betonować wprowadzając co najmniej jeden pręt ϕ10..

Najniższa klasa zaprawy stosowana do murowania ścian z pustaków betonowych to min M-5. Proporcje objętościowe poszczególnych składników wg PN-B-10104 przedstawiają się następująco:

 • zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 – 1:1:6 (cement – wapno – piasek)
 • zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 – 1:0,5:4 (cement – wapno – piasek)
 • zaprawa cementowa klasy M10 – 1:4 (cement – piasek).

KORZYŚCI

 • Redukcja kosztów oraz skrócenie czasu realizacji inwestycji
 • Duża wytrzymałość na ściskanie
 • Możliwość stosowania zbrojenia pionowego w celu zwiększenia sztywności ścian
 • Wykorzystanie kanałów pionowych do prowadzenia instalacji
 • Uzyskanie powierzchni o nowoczesnej fakturze bez konieczności tynkowania
 • Porowata struktura zwiększająca przyczepność tynków wykonywanych w sposób tradycyjny

pustak5