Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

Pustak murowy

pustak_murowy_tabela2

ZASTOSOWANIE

Stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, budynkach inwentarskich. Ściany konstrukcyjnie i niekonstrukcyjne budynków.

CHARAKTERYSTYKA

  • Brak konieczności wykonywania spoiny pionowej, montaż na „pióro-wpust”
  • Część wielokomorowa pustaka deklowana w celu ułatwienia murowania
  • Możliwość wykonania trzpieni usztywniających w komorach pustaków
  • Wykorzystanie kanałów pionowych do prowadzenia instalacji
  • Uzyskanie powierzchni o nowoczesnej fakturze bez konieczności tynkowania

Kanały pionowe umożliwiają wprowadzanie zbrojenia i wypełnienie ich betonem co wzmacnia i usztywnia konstrukcję ściany tworząc rdzenie żelbetowe. Naroża ścian zaleca się betonować wprowadzając co najmniej jeden pręt ϕ10.

MONTAŻ

Pustaki murowe układa się na zaprawie murarskiej. Przed przystąpieniem do murowania, pierwszą warstwę zaleca się ułożyć na sucho w celu właściwego rozplanowania pustaków, które mogą wymagać ewentualnego przycięcia. Murowanie należy rozpoczynać od narożników, które wyznaczą krawędzie ściany. Podczas murowania należy kontrolować poziom poszczególnych warstw, wyrównanie ściany i właściwe wypełnienie spoin. Grubość spoin pionowych i poziomych powinna mieścić się w granicach od 8 mm do 15 mm. W pustakach murowych nie ma konieczności wykonywania spoin pionowych, gdyż posiadają tzw. „pióro-wpust”. W celu wypoziomowania pierwszej warstwy i zniwelowania nierówności podłoża, dopuszcza się wykonanie pierwszej warstwy zaprawy o nieco większej grubości (do 20 mm). Spoiny pionowe, w kolejnych warstwach powinny mijać się o połowę długości pustaka. Zapewni to pokrywanie się kanałów w pionie.