Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

Łącznik balkonowy

ZASTOSOWANIE:

  • Połączenie dwóch elementów żelbetowych: płyty balkonowej, na którą oddziałują warunki atmosferyczne z wewnętrzną płytą stropową

 

CHARAKTERYSTYKA:

  • Szer. 10 cm, wys. – 17 cm, dł. – 1 mb
  • Masa łącznika – 14,85 kg
  • Klasa odporności ogniowej – R120
  • Izolacja termiczna – wełna kamienna hydrofobizowana
  • Pręty zbrojeniowe w części łącznika narażonej na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonane ze stali nierdzewnej

 

MONTAŻ:

Łącznik balkonowy zbrojeniowy Technobeton jest elementem prefabrykowanym, gotowym do użycia. Należy układać go w miejscu styku płyty stropowej z płytą balkonu łącząc pręty zbrojeniowe łącznika z górnym zbrojeniem płyty stropowej. W celu zapewnienia stabilizacji łącznika podczas betonowania, należy zadbać o równomierne, obustronne wypełnienie i zagęszczenie mieszanki betonowej. Zbrojenie płyty balkonowej i płyty stropowej należy układać z zachowaniem niezbędnej długości zakładu określonej w dokumentacji projektowej. Minimalna klasa betonu płyty balkonowej to C30/37.