Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

Wykonanie stropu


INSTRUKCJA MONTAŻU


 

 • Po uprzednim sprawdzeniu belek (ilość, typ, brak uszkodzeń w czasie transportu), należy rozłożyć belki na stropie, rozpoczynając od miejsc charakterystycznych tj. otworów w stropie, wymianów, miejsc wzmocnień itp. Oparcie belek na ścianie powinno być zgodne z wytycznymi dla danego typu ściany, a oparcie pustaków deklowanych 0-2cm.
 • Ułożyć skrajne rzędy pustaków deklowanych.
 • Rozstawić linie podpór z zachowaniem ujemnej strzałki ugięcia belek L/500 (L – rozpiętość w świetle ścian). Podpora powinna lekko opierać się o spód belek. Różnice w ugięciu belek mogą sięgać do 2cm, jednak pod wpływem ciężaru pustaków oraz nadbetonu powinny ulec wyrównaniu.
 • Ułożyć pozostałe rzędy pustaków.
 • Na całej powierzchni stropu rozłożyć na podkładkach dystansowych siatkę zbrojeniową zgrzewaną. Kolejne siatki łączyć należy na zakład jednego oczka. Układać siatkę krótszym bokiem arkusza wzdłuż belek.
 • Na siatce rozłożyć pręty zbrojenia przypodporowego zgodnie z projektem stropu. Pręty należy przymocować do siatki drutem wiązałkowym.
 • Elementy stropu obficie polać wodą bezpośrednio przed betonowaniem.
 • Ułożyć beton klasy minimum C25/30. Beton rozprowadzać od podpór w kierunku środka belki. Nie należy dopuszczać do miejscowego nagromadzenia betonu i wylewania dużych jego ilości w sposób punktowy.
 • Należy unikać sytuacji, podczas której dwie osoby (lub więcej) znajdą się równocześnie na tej samej belce.
 • W przypadku konieczności przerwania betonowania, można to uczynić wyłącznie nad wypełnieniem stropów, nigdy nad belkami.
 • Należy pielęgnować nadbeton zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy.
 • W celu składowania materiałów na stropie należy odczekać aż nadbeton osiągnie wystarczającą wytrzymałość (nie zaleca się obciążania stropu przed upływem 28 dni od betonowania).
 • Podpory montażowe można zlikwidować po około 3 tygodniach.
 • Belek sprężonych nie wolno skracać we własnym zakresie. Nie można również wykonywać bruzd pod instalacje elektryczne ani dokonywać wiercenia otworów w belkach itp.
 • Pustaki należy docinać w taki sposób aby pozostawało co najmniej jedno żebro.
 • Pustaków nie wolno składować na stropie, ewentualnie nad ścianą nośną.

 

Pobierz instrukcję


PODPORY MONTAŻOWE


 

W zależności od wykonywanych rozpiętości stropu zaleca się, bądź nie, stosowanie podpór montażowych. W systemie TECHNOBETON montaż bezpodporowy jest możliwy po uprzedniej konsultacji z konstruktorem. Zazwyczaj belki powinny być ułożone na jednej, centralnie umieszczonej podporze lub dwóch podporach, umieszczonych w odległości 2/5 i 3/5 od miejsca podparcia belki na ścianie, według planu. Taki rozstaw podpór jest bezpieczny przy obciążeniach charakterystycznych zgodnych z przewidzianymi przez producenta jako dopuszczalne dla danego typu stropu przy zadanej rozpiętości. Zalecany przekrój podpór montażowych wynosi 7 x 14cm. Podpory montażowe muszą być wypionowane, stabilne i ustawione przed rozłożeniem pustaków, zgodnie z rysunkiem montażowym, na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Rozstaw podpór montażowych przedstawia zamieszczony rysunek.

Układ belek