Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

Parametry techniczne


BELKI STROPOWE TECHNOBETON


Sprężone belki stropowe TECHNOBETON są dostępne w wysokości 12 i 13 cm, przy czym w każdej wysokości występuje kilka rodzajów belek, różniących się ilością i rozmieszczeniem splotów sprężających a tym samym parametrami wytrzymałościowymi. Belki w kształcie odwróconej litery T produkowane są z betonu klasy C50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprężające ze stali o wytrzymałości minimum 2060MPa.

Wysoka przyczepność belek do betonu jest zagwarantowana przez zastosowanie pofałdowanej górnej powierzchni belki oraz poprzez wypuszczenie cięgien sprężających na odległość 8cm od lica belki. Belki produkowane są do długości 8 m (wymiar zmienia się stopniowo co 10cm). Tak zróżnicowana dostępność wymiarowa umożliwia łatwe dopasowanie długości belki do potrzeb projektu


PUSTAKI STROPOWE TECHNOBETON


Pustaki stropowe są produkowane zgodnie z PN-EN 15037-2, z betonu żwirowego, wibroprasowanego, z czystego cementu (bez dodatków takich jak popiół lotny, żużel wielkopiecowy, kamień wapienny). Dostępne są w wysokoœściach 12, 16, 20 i 25 cm (przy tolerancji wymiarowej 5mm) i długości 20 cm.

Minimalna wytrzymałość na przebicie punktowe pustaków wynosi 2,5kN.

Ważną zaletą pustaków jest stosunkowo niewielka masa, –pustak 16 cm waży 13 kg, a 20 cm waży 15 kg, która pozwala na szybki, ręczny montaż stropu na placu budowy. Pustaki można docinać na budowie dzięki ich wysokiej wytrzymałości, co umożliwia tworzenie powierzchni stropu nie tylko w modularnym wymiarze elementów stropowych. Należy pamiętać o tym, aby docięty pustak posiadał co najmniej jedno żeberko. W sprzedaży dostępne są również pustaki deklowane, które ułatwiają wykonywanie krawędzi stropu oraz otworów bez konieczności stosowania deskowań.


KSZTAŁTKA WIEŃCOWA TECHNOBETONkształtka

W systemie Technobeton możliwe jest zastosowanie systemowej kształtki wieńcowej, która stanowi szalunek tracony. Kształtki wieńcowe występują w dwóch typach: ze stopką o szerokości 6,5 cm na całej długości i ze stopką skróconą (kształtka narożna). Przy ścianach o grubości mniejszej niż 25 cm i głębokości oparcia belek strunobetonowych zaleca się wykonywać wieniec o kształcie trapezowym.

ZASTOSOWANIE

  • Do zabudowy wieńca stropowego
  • Idealne rozwiązanie w połączeniu z Systemem Stropowym Technobeton dla wysokości stropu 20 i 24 cm

KORZYŚCI

  • Redukcja kosztów
  • Łatwy i szybki montaż
  • Wyeliminowanie deskowania
  • Uproszczenie wykonania wieńca i zabetonowania stropu

 


SIATKA ZGRZEWANA


 

siatka_zgrzewana

CHARAKTERYSTYKA:

  • Siatka Ø 3,5mm
  • Oczko 15x15cm
  • Nakładana na zakład 1 oczka
  • Integralny element stropu Technobeton