Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

System Stropowy Technobeton


System Stropowy Technobeton  jest nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie konstrukcji gęstożebrowych. Dzięki zastosowaniu belek z betonu sprężonego stanowi on atrakcyjną ekonomicznie i konstrukcyjnie alternatywę dla dotychczas stosowanych systemów w budownictwie jedno i wielorodzinnym, obiektach biurowych, handlowych oraz w budownictwie użyteczności publicznej. Jest to także idealny system do zastosowania przy wymianie stropów.


 

KONSTRUKCJA STROPU

 • Belki stropowe sprężone o wysokości 12 lub 13 cm, w kształcie odwróconej litery T, wykonane z betonu klasy C 50/60
  oraz splotów stalowych, które nadają belce początkowy, korzystny stan naprężeń. Belki produkowane są o długości 1,0 – 8,0 m w module co 10 cm.
 • Pustaki stropowe produkowane są z betonu żwirowego, wibroprasowanego z czystego cementu (bez dodatków takich jak popiół lotny, żużel wielkopiecowy, kamień wapienny).
 • Wysokość pustaków to: 12, 16, 20 i 25 cm. Cechuje je również wysoka wytrzymałość na przebicie punktowe, minimum 2,5 kN.
 • Siatka stalowa zgrzewana z prętów żebrowanych min. #3,5 mm, działająca przeciwskurczowo oraz zapewniająca odpowiedni rozkład obciążeń.
 • Zbrojenie przypodporowe w postaci prętów ze stali zbrojeniowej #8 do #16, prostych lub odgiętych, nad zakończeniem każdej belki.
 • Monolityzująca strop warstwa nadbetonu o grubości 4-6 cm, z betonu klasy nie niższej od C 25/30.

 

Konstrukcja stropu

ZALETY SYSTEMU

 • Redukcja kosztów i skrócenie czasu budowy
 • Wysoka jakość wykonania prefabrykatów dzięki systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Belki stropowe sprężone wykonane bez mikropęknięć, pustaki stropowe o dużej wytrzymałości na przebicie
 • Wysokość konstrukcyjna stropu od 16 cm
 • Możliwość oparcia belki bezpośrednio na podciągach i ścianach: betonowych już od 2 cm, z cegły pełnej od 5 cm, w pozostałych od 7 cm
 • Szeroki asortyment belek i pustaków (również deklowanych)
 • Zastosowanie elementów prefabrykowanych eliminuje konieczność użycia dźwigu na budowie i umożliwia ręczny, szybki i prosty montaż
 • Prostota wykonania standardowych otworów
 • System przewiduje pogrubienie płyty nadbetonu w celu zakotwienia balkonu
 • Mniejsze wartości ugięć stropu w porównaniu z innymi stropami gęstożebrowymi
 • Zwiększenie wytrzymałości na wystąpienie zarysowań lub klawiszowania
 • Brak konieczności wykonania żeber rozdzielczych, wyeliminowanie deskowania
 • Zmniejszenie ilości stempli
 • Doradztwo techniczne na każdym etapie projektowania i budowy