Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

Nadproża – ściany konstrukcyjne


NADPROŻA STRUNOBETONOWE TECHNOBETON NST_072, NST_124 – ŚCIANY KONSTRUKCYJNE


 

Nadproża produkowane przez firmę TECHNOBETON są belkami strunobetonowymi, w których sprężenie jest uzyskiwane przez przyczepność strun do betonu. Nadproża mają przekrój prostokątny lub kwadratowy.

Są gotowymi do użycia elementami prefabrykowanymi, nie wymagają dozbrajania lub uzupełniania betonem. Elementy te wbudowywane są ponad otworami okiennymi lub drzwiowymi w ścianach nośnych lub działowych. Przenoszą obciążenia od ciężaru ściany umieszczonej na nadprożu lub ściany oraz stropu wraz ze wszystkimi obciążeniami zewnętrznymi, tj. warstwami, obciążeniami zmiennymi, użytkowymi.

nst072

 

ZASTOSOWANIE

 • Belki nadotworowe
 • Belki nadokienne i naddrzwiowe
 • Nadproża można stosować w otworach ściennych i jako podstropowe

 

CHARAKTERYSTYKA

 • Nadproża strunobetonowe to elementy konstrukcyjne wykonywane jako sprężane zamykające otwory
 • Redukcja kosztów oraz skrócony czas realizacji inwestycji
 • Nadproża jako elementy produkcyjne posiadają ujemną strzałkę ugięcia (f), która po wmurowaniu
  i obciążeniu elementu powraca do wartości bliskiej „0”
 • Klasa betonu C50/60 (B60)
 • Szeroka gama długości
 • Z uwagi na dużą różnorodność materiałów ściennych dostępnych na rynku (szerokość cegły lub pustaka 11,5 cm lub 12cm) nadproża TECHNOBETON w przekroju są delikatnie fazowane tak, aby pasowały do szerokości każdego rodzaju ścian.
  nadproza5 nadproza4

 

                              

 

ZALECANY SPOSÓB WYKONANIA WIEŃCA STROPOWEGO DLA STROPU TECHNOBETON

Uwaga: przy montażu nadproża prawidłowo zorientować jego położenie. Zbrojenie musi znajdować się w jego dolnej części!

 
TABELA DOBORU PRZYKŁADOWYCH NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH

 rozpiętośc

 

Założenia dla powyższych danych:

 • obciążenie ze ściany o grubości 25 cm z betonu komórkowego (powierzchnia trójkąta o kącie 45°)
 • nadproże obciążone jednostronnie stropem TECHNOBETON
 • obciążenie użytkowe jak dla pomieszczeń mieszkalnych
 • współpraca z wieńcem stropowym, który przenosi 70% obciążenia a nadproże 30%

 

DOBÓR NADPROŻY STUNOBETONOWYCH

Nadproża te, w zależności od grubości ściany mogą być wbudowywane pojedynczo lub parami (przy ścianach szerszych od 25cm także po 3 sztuki w rzędzie).

Przy wyborze nadproży strunobetonowych zaleca się konsultację z konstruktorem lub kierownikiem budowy. Nadproże powinno przenieść odpowiednie obciążenia, których rodzaj i wartość zależy od przeznaczenia stropu, wagi stropu oraz ścian, rodzaju wieńca i jego współpracy ze stropem.

SPOSÓB MONTAŻU

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny prefabrykatu (strzałka kierunkowa). Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża. Nadproże należy układać na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o grubości min. 2 cm. Po ułożeniu na zaprawie, nadproża należy wypoziomować.

 

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Składowanie: Nadproża można składować warstwami, pomiędzy którymi należy umieścić dwie drewniane przekładki nie dalej niż 1/6 rozpiętości od końca nadproża.  Przekładki drewniane na kolejnych warstwach należy umieszczać w tej samej odległości. Nadproża należy składować na styk w pozycji montażowej.  Składowanie zaleca się w miejscach o równym i utwardzonym podłożu.

Transport: Nadproża należy układać na paletach transportowych w rzędach na styk w pozycji montażowej. Każda z kolejnych warstw powinna być układana  na dwóch drewnianych przekładkach. Przekładki umieszczać należy prostopadle do nadproży w odległości nie większej niż 1/6 rozpiętości od końca nadproża. Nadproża układane w kilku warstwach należy spinać co najmniej dwiema taśmami w strefie podparcia w celu uniknięcia wzajemnego przemieszczania. Nadproża podczas rozładunku można przenosić ręcznie lub transportem mechanicznym.  Nadproża można transportować za pomocą uchwytów lub pasów, które należy umieszczać w odległości ok. 1/6 rozpiętości od końca nadproża. Nie należy przenosić więcej niż jednego rzędu nadproży jednocześnie. Kąt między linami a transportowanymi nadprożami nie powinien być mniejszy jak 45°. Należy stosować elementy rozporowe jak na poniższym rysunku. Transport nadproży powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi BHP. Wyroby w czasie przeładunku oraz transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  Podczas transportu nadproża nie mogą być obciążone innym ładunkiem. Stabilizacja ładunku (pasy transportowe) tylko wzdłuż drewnianych przekładek.

 

Transport.1jpg

Składowanie