Technobeton Sp. z o.o.

   

Skontaktuj się z nami:

ul. Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

tb@technobeton.pl

 

Sposób montażu – dźwigary strunobetonowe

Belka mocowana na podporze

Belki są mocowane poprzez wypełnienie betonem miejsca oparcia belek na słupach. Czynność ta wykonywana przed montażem stropów zapewnia stabilność konstrukcji. Zaleca się stosować beton szybkowiążący o wytrzymałości na ściskanie min. C30/37. Dodatkowe wzmocnienia belki w postaci prętów prostych i zagiętych znajdują się w arkuszach montażu, a ich przekrój, liczba i umiejscowienie powinny być skrupulatnie przestrzegane.

Belka oparta przegubowo

Ten rodzaj mocowania musi być zaprojektowany przez projektanta budynku. W tym układzie belka spoczywa na  miękkiej podkładce (np. neoprenowej) na wsporniku słupa. W belce znajdują się jeden lub dwa otwory na każdym końcu, przez które przechodzą trzpienie słupa. Długość trzpieni jest niższa niż wysokość belki. Otwory wypełnia się specjalistycznym betonem. 

Podporowanie w czasie montażu dźwigarów

Dźwigary mogą być montowane bez podpory, z jedną podporą centralnie lub z dwiema podporami w 2/5 i 3/5 rozpiętości, zgodnie z arkuszem montażu. 

Magazynowanie, podnoszenie belek i transport na budowę

Belki prefabrykowane wyposażone są w haki montażowe na dwóch końcach. Aby magazynować belki, należy je położyć na podkładkach drewnianych ustawionych pomiędzy końcem belki oraz hakiem. Podnoszenie belek powinno odbywać się w pozycji poziomej przy pomocy zawiesia. Kąt pomiędzy zawiesiem a belką nie może być mniejszy niż 60°.

Dostosowanie prefabrykowanych belek do całej konstrukcji należy do projektanta budynku. Konstruktor powinien podać wszystkie szczegóły montażu dźwigarów, w tym sposób zamocowania belki na słupie, zwłaszcza jeśli słup jest węższy niż belka.

 

dźwigary strunobetonowe