Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

Dotacje

Umowa o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kredyt Technologiczny POIG 2007-2013

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dnia 05.09.2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii materiałów budowlanych”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

Więcej informacji:
Oficjalny Portal Unii Europejskiej www.europa.eu
Strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Strona Instytucji Zarządzającej: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Strona Instytucji Pośredniczącej: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
Strona Instytucji Wdrażającej: Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl

 

unia