Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

Parametry techniczne


BELKI STROPOWE TECHNOBETON


Sprężone belki stropowe TECHNOBETON są dostępne w wysokośœci 12 i 13 cm, przy czym w każdej wysokośœci występuje kilka rodzajów belek, różniących się iloœścią i rozmieszczeniem splotów sprężających a tym samym parametrami wytrzymałoœściowymi. Belki w kształcie odwróconej litery T produkowane są z betonu klasy C50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprężające ze stali o wytrzymałośœci minimum 2060MPa.

Wysoka przyczepnoœść belek do betonu jest zagwarantowana przez zastosowanie pofałdowanej górnej powierzchni belki oraz poprzez wypuszczenie cięgien sprężających na odległoœść 8cm od lica belki. Belki produkowane są do długośœci 8 m (wymiar zmienia się stopniowo co 10cm). Tak zróżnicowana dostępnoœść wymiarowa umożliwia łatwe dopasowanie długoœści belki do potrzeb projektu

 


PUSTAKI STROPOWE TECHNOBETON


Pustaki stropowe są produkowane zgodnie z PN-EN 15037-2, z betonu żwirowego, wibroprasowanego, z czystego cementu (bez dodatków takich jak popiół lotny, żużel wielkopiecowy, kamień wapienny). Dostępne są w wysokoœściach 12, 16, 20 i 25 cm (przy tolerancji wymiarowej 5mm) i długoœści 20 cm.

Minimalna wytrzymałoœść na przebicie punktowe pustaków wynosi 2,5kN.

Ważną zaletą pustaków jest stosunkowo niewielka masa, –pustak 16 cm waży 13 kg, aœ 20 cm waży 15 kg, która pozwala na szybki, ręczny montaż stropu na placu budowy. Pustaki można docinać na budowie dzięki ich wysokiej wytrzymałośœci, co umożliwia tworzenie powierzchni stropu nie tylko w modularnym wymiarze elementów stropowych. Należy pamiętać o tym, aby docięty pustak posiadał co najmniej jedno żeberko. W sprzedaży dostępne są również pustaki deklowane, które ułatwiają wykonywanie krawędzi stropu oraz otworów bez koniecznośœci stosowania deskowań.

 


KSZTAŁTKA WIEŃCOWA TECHNOBETON


kształtka wieńcowa

W systemie Technobeton możliwe jest zastosowanie systemowej kształtki wieńcowej, która stanowi szalunek tracony. Kształtki wieńcowe występują w dwóch typach: ze stopką o szerokości 6,5 cm na całej długości i ze stopką skróconą (kształtka narożna). Przy ścianach o grubości mniejszej niż 25 cm i głębokości oparcia belek strunobetonowych zaleca się wykonywać wieniec o kształcie trapezowym.

ZASTOSOWANIE

  • Do zabudowy wieńca stropowego
  • Idealne rozwiązanie w połączeniu z Systemem Stropowym Technobeton dla wysokości stropu 20 i 24 cm

KORZYŚCI

  • Redukcja kosztów
  • Łatwy i szybki montaż
  • Wyeliminowanie deskowania
  • Uproszczenie wykonania wieńca i zabetonowania stropu